Úvod

Podnikání v dnešní době je charakteristické vysokým stupněm konkurenčního prostředí, ve kterém je čím dál tím obtížnější získávat obchodní příležitosti. Menší, střední a někdy i velké společnosti jsou vystaveny tlaku na snižování cen, kterého mohou dosáhnout kromě zvýšení produktivity také snížením, nebo optimalizací nákladů. Uvědomujeme si, že s ohledem na komplexnost administrativních požadavků, které jsou kladeny na podnikatelské subjekty, je naší největší devizou široké portfolio služeb, které jsme schopni nabídnout. Naším krédem je vzájemná výhodnost spolupráce.
2015 © Delichon s.r.o. | V Remízku 738/24 154 00 Praha Czech Republic | tel: +420 739 246 228 | www.delichon.eu